Nyheter

ÄNTLIGEN!! Hösten är här, pandemin är – nästan – slut och vi kan börja träffas igen! Nu tar vi nya tag med webbsidan och föreningen.

Nytt år innebär nytt medlemskap. Glöm inte att betala minst 150 kr till postgiro nr 194515-6 eller swischa till 0709885315.

Vi välkomnar också nya medlemmar till FALs styrelse. Det är väldigt roligt och inte så betungande när vi hjälps åt. Anmäl ditt intresse till styrelsen eller direkt till någon av oss.

Hösten 2022 besöker vi Bokmässan i Göteborg – digitalt. Bonus: läs en bok av Sindiwe Magona!

Jag, Karin, deltog i Bokmässan med presskort från Habari som jag skrivit den här texten till:

Äntligen! Sydafrika på bokmässan 2022

Ingress: Efter två års paus öppnade äntligen mässan för fysiska besök igen med SYDAFRIKA som ett av tre teman men hur var det med intresset från media?

Ända sedan 2010 års bokmässa hade Afrika som temaland/kontinent är vi många som upptäckt mässan som en samlingspunkt för solidaritetsarbete. Jag var där fredag och halva lördagen och koncentrerade mig på Sydafrika och seminarierna som bokmässan ordnade.

Förutom alla spännande utställare förlag, organisationer mm som har program i sina montrar, finns Internationella Torget med solidaritetsorganisationer och egna scener. Svenska kyrkan har en stor egen scen Se Människan med ett späckat program. Allt detta är gratis. Seminarierna däremot är dyra att se på plats.

Sydafrika hade skickat en stor delegation till mässan – förutom alla författare bl a ambassadören, chefen för National biblioteket.  Svenskar som medverkade var bl a Per Wästberg, som väckte intresset för Sydafrika, Sveriges ambassadör Håkan Juholt, Mikael Wiehe, Marika Griehsel, Antje Jackélen, Åsa Simma från Sameteatern.

Apartheid – och sen? Under apartheidtiden hade kampen mot apartheid ett starkt stöd i Sverige, också internationellt. Per Wästberg, Olof Palme, Afrikagrupperna. Sverige var det första landet Nelson Mandela besökte och kontakterna mellan våra länder var aktivt. Idén var att biståndet till ANC skulle gå över till utvecklingssamarbete. Idag är biståndet borta och har ersatts av handelsutbyte och politiskt samarbete. Besvikelsen är stor. Sydafrika hade behövt en Marshallplan för att rekonstruera samhället. Idag är situationen för svarta barn sämre än under apartheid! Sydafrika ett polariserat samhälle med större skillnader än någon annanstans – följt av Sverige. Nyliberalismen är ett problem där som här!

Karin Sarja, Svenska kyrkan, Åsa Huuva, Sindiwe Magona, Antje Jackelén – Försoning i Rasismens spår

porträtt Sindiwe Magona  och hennes bok i mobilen

Håkan Juholt, Per Wästberg, Brigitte Sylvia Mabandla, Sydafrikas ambassadör, Wally Serote, poet och aktivist, Sindiwe Magona –  Sverige och Sydafrika – solidaritet och utbyte.

Sydafrika – Sápmi  Försoning i rasismens spår. Språken Antje Jackelén, Sindiwe Magona och Kajsa Huuva  i samtal om processen för försoning – jämförelser mellan Sanningskommission i Sydafrika och Svenska Kyrkans arbete för en ursäkt till samerna i Sverige. Processen måste ta tid och arbetet omfattas av alla, inte bara tomma ord. I Sydafrika är situationen för svarta barn sämre nu än under apartheid! Förlorat land – med Åsa Simma från Sameteatern och Sabata Mho Makae, författare som numera skriver på sitt modersmål setswana.  .  I Sydafrika finns elva erkända språk och flera organisationer arbetar med att ge ut böcker för barn och stödja läsfrämjande arbete, främst är PRAESA som fick ALMA priset 2015. I Sverige har de samiska språken varit förbjudna men fem av de nio språken erkänns nu som minoritetsspråk. Samiska och sydafrikanska språkaktivister möttes i ett samtal om betydelsen av språk som bärare av kultur, värderingar och perspektiv. Gcina Mhlophe, legendarisk berättare talade om språk genom berättande, poesi, musik, teater och film.

Sindiwe Magona Jag var särskilt glad att möta Sindiwe Magona, som deltog i panel efter panel med bejublade inlägg. Hon är en av de mest framstående sydafrikanska författarna internationellt, bl a arbetade hon för FN 20 år, och är högt älskad i Sydafrika. På svenska finns ”Mödrar emellan” som kom ut för drygt 20 år sedan och gavs ut på många språk. I romaner, barnböcker, teaterpjäser, föreläsningar tar hon upp barns och kvinnors villkor, kampen mot rasism.  Närmare åttio år har hon nu doktorerat på sin egen roman ”When the Village SleepsI Föreningen Afrikansk Litteratur hade vi henne på besök två gånger och vi har följt henne genom Facebook.

Mediabevakning en besvikelse. Efter mässan har det varit förvånansvärt tyst om Sydafrika i de svenska media, inklusive kulturprogrammen i Public Service. Bara två av de medverkande författarna har kommit ut med nya böcker översatta till svenska, bägge vita, och uppmärksammades. Marlene Van Niekerk och Damon Galgut.  – Sindiwe Magonas har inte översatts till svenska sedan hon slog igenom med Mödrar emellan. When the village sleeps – se faktaruta! . Bokmässan är kommersiell, författare måste sälja för att vara intressanta, men var höll förlagen hus?

Jag kom hem med många frågor och tankar, utvecklingen i Sydafrika och det minskade intresset från det etablerade Sverige drabbar ju också hela den afrikanska kontinenten – och Syd i sin helhet. De ökade klasskillnaderna i våra länder, problemet med rasism som vi har gemensamt. Fram till 2021 hade Sverige en kulturattaché i Sydafrika – Hedda Kraus Sjögren – som nu samarbetade med sina kontakter i Sydafrika för att organisera programmet. I dagarna dras ännu fler kulturattachéer in medan våra många militärattachéer inte ifrågasättas. Hur gör vi motstånd i ett nytt Sverige där klyftorna ökar medan bistånd, klimat, flyktingmottagande, kultur prioriteras ned? Där ”aktivist” blivit ett skällsord?

Karin Sohlgren, Föreningen Afrikansk Litteratur

Faktaruta

Seminarieprogrammen kan ses fram till nyår på Bokmässans PLAY, 295:

Globala torgets program – gratis via globalatorget.se GT PLAY eller youtube

Svenska Kyrkans program –  Se Människan gratis via youtube.

Karavan 2/2022 är ett fullmatat nummer på Tema Sydafrika. Beställ lösnummer eller prenumerera från info@karavan.se

Sindiwe Magonas Alla böcker på engelska går att köpa digitalt via Amazon, Kindle kan laddas ned som app i alla läsplattor!  When the Village Sleeps  – bok och doktorsavhandling – finns nu tillgänglig genom Nordiska Afrikainstitutets bibliotek digitalt som open access. Där finns också intervjuer med Sindiwe, artiklar mm. Mödrar emellan finns att låna på bibliotek.

Missa inte vår Facebook-grupp!

5033 Karavan, temanummer om Sydafrika

5034 Mödrar emellan, Sindiwe Magona

Foto på mig med Antje Jackelén

.

Litteraturcirkel – för alla våra medlemmar i samarbete med.  NBV

27 januari börjar vårens litteraturcirkel i Kalangu café, Södermannagatan 38 i Stockholm.

Läs mer om cirkeln under Läs tillsammans.

Du som inte bor i Stockholm eller har möjlighet att delta kommer kunna följa oss på distans. Varför inte starta en lokal grupp?

Våren 2019 läste vi Kayo Mpoyis Mai betyder vatten och samtalade under tre måndagkvällar. Till den tredje träffen bjöd vi in Kayo och träffades på Barnängens världsbibliotek tillsammans med läsecirklar från Linköping, Örebro och Stockholm. Under hösten läste vi olika författare varje gång och vi hade fem träffar.

Läsecirklar i Sverige

FAL har kontakt, eller medverkar i, läsecirklar på olika håll i Sverige – Göteborg, Uppsala, Stockholm, Örebro, Norrköping. Samtliga cirklar läser böcker av afrikanska författare, eller författare med rötterna i Afrika. Bor du i närheten och vill ha kontakt, meddela oss i FAL så ordnar vi kontakten.

Böcker till låns

Föreningen har ett litet bibliotek för böcker till utlån. Läs mer under verksamhet.

Kom ihåg FALs  Facebooksida!

FAL har en egen FB-sida där vi delar information om evenemang, nya böcker mm. Gilla sidan och bidra gärna med egna tips! Glöm inte att dela sidan vidare! Kan inte bli för många gilla-markeringar!

Medlemmar!Tranan logo

Vi vill påminna om att samtliga medlemmar har minst 10 % rabatt på böcker från Tranans förlag. Vid kontakt med förlaget, uppge att du är medlem i FAL för att erhålla rabatten.