Om föreningen

                                                                                                                                                                                                                                                      

2012-08-15-4fal_20150830_0021

Välkommen till Föreningen

Afrikansk Litteratur!

Vi vill:

  • studera, sprida och stödja afrikansk litteratur.
  • genom litteraturen öka vår förståelse för Afrika, dess historia, kultur och dagens     livsbetingelser, särskilt vad gäller kvinnor.

Betoningen ligger alltså på kvinnor, kvinnor som utbyter erfarenheter och tankar, kvinnor som skriver om kvinnor, kvinnor som möter kvinnor. Men självklart är männen inte uteslutna – männen ingår ju i kvinnors liv och det avspeglas också i dikter och sånger, filmer, noveller och romaner.

Bakgrund   En grupp kvinnor med intresse och erfarenhet av Afrika samlades ett antal år under några sommarveckor och pratade afrikansk kvinnolitteratur. Det är grunden till den förening som bildades i augusti 1996. Föreningen har medlemmar i hela landet. Hittills har våra aktiviteter framförallt ägt rum i Norrköping, Uppsala, Stockholm och Göteborg men vi hoppas kunna genomföra program tillsammans med våra medlemmar också i andra delar av landet.

Vill du göra en egen aktivitet där du bor? Kontakta styrelsen och vi stöder dig! Filmvisningar av Yaba Badoes film om Ama Ata Aidoo erbjudsFilmen visas på festivaler över hela världen – köp den på DVD från FAL!

Föreningen Afrikansk Litteratur har en boksamling som byggts på under åren. Vi vill att våra böcker ska nå så många som möjligt och bidra till att sprida kunskap om afrikansk litteratur och kvinnors villkor. Nu bidrar vi med böcker till ”Det rullande biblioteket”. Har du böcker av afrikanska författare som du vill bidra med och/eller idéer om samarbeten för att sprida böcker?

Föreningen finns även på Facebook – följ oss där för att få löpande information om vår verksamhet.

Hemsidan uppdateras regelbundet med information om kvinnliga författare med rötterna i Afrika i dess vida bemärkelse.

Läs mer om vad vi gör och har gjort i föreningen under rubriken Verksamhet. Årets planering och verksamhet hittar du under rubriken Nyheter.

Som medlem i Föreningen Afrikansk Litteratur  får du ett par gånger om året ett nyhetsbrev och du blir inbjuden till seminarier och andra program som föreningen arrangerar. Med din medlemsavgift stöder du även denna webbsida – bidra gärna med lästips och förslag!

Medlemsavgiften är 150 kr per år för enskild person och 300 kr för organisation. Vi välkomnar även större bidrag från enskilda och organisationer.

Postgiro 19 45 415-6
Glöm inte att ange namn postadress liksom mailadress!

Verksamhetsår är lika med  kalenderår.

Årsmötet hålls februari – oftast i samband med ett seminarium eller föreläsning

Kontakt
Ordförande: Marianne Nilsson Wallin
Pl 447, 618 35 Kolmården
0736  484 932
marianne@kangakabisa.com

Vice ordförande: Karin Sohlgren
Svinningegränd 6, 163 61 Spånga
0727 169 336
karinsohlgren@hotmail.com

Sekreterare: Gunnar Kraft 
Stiernhielmsgatan 13B, 753 33 Uppsala
0709 948 433
gunnar_kraft@yahoo.com

Kassör: Magdalena Ginste 
0709 885 315

Sumba Chantraine Temo – ledamot

Gunnel Unge – suppleant

 

Woman

Kvinna, var finns din själ?
i ditt arbetekaerlek_21
när du sköter din trädgård
i din vila
medan du drömmer
Kvinna, var finns ditt hjärta?
borta från din mor
med långt lidande
från dina barn
med ljusa förhoppningar
kvinna, var är dina tankar….?

Woman, where is your soul?
in your work
as you tend your garden
in your rest
in your dream
Woman, where is your heart?
from your mother
with long suffering
from your children
with bright hope
Woman, where is your mind….

Av Malele Dodia från Zambia,
översatt av Marianne Eyre för
Föreningen Afrikansk Litteratur.
Design: Mårten Sohlgren