Verksamhet

Årsmöte 2019

Årsmötet hölls som vanligt på Just Africa vid Södermalmstorg i Stockholm. Inledde gjorde Kayo Mpoyi som berätta om sin bok Mai betyder Vatten. Kayos entusiasmerande berättelse om arbetet med boken präglade sedan årsmötet som även kort diskuterade verksamheten under 2019. Ny styrelse valdes med några fräscha ansikten. Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet med följande ansvar:  Karin Sohlgren – vice ordförande, Magdalena Ginste – kassör, Gunnar Kraft – sekreterare. Marianne Nilsson Wallin valdes som ordförande och Sumba Chantraine Temo till ledamot. Gunnel inträdde som ny suppleant. Årsmötet antog styrelsens verksamhetsberättelse som läggs upp på hemsidan under redogörelsen för årsmötet.

Vårens författarmöte 2018

Heart of Darkness/Mörkrets Hjärta i tolkning av Catherine Anyango Grünewald

hölls på Världsbiblioteket i Stockholm 17 maj. Omkring 35 personer samlades för att höra Catherine Anyango Grünewald presentera sin grafiska tolkning av Joseph Conrads Mörkrets Hjärta.

Catherine berättade att boken började som ett slutarbete inför examen på konstskolan. Hon fick en förfrågan från ett förlag om att göra en grafiska utgåva. Mycket forskande ligger bakom – fotografiska arkiv, tidiga sketcher och även skrivet material. Centralt är inte se boken som en seriebok utan en grafisk illustration. Mörkt och ljus präglar hela framställningen. Boken startar med en mörk fläck. Träd och djungel har stor del av boken. Landskapet påverkar tänkandet och hur landskapet betraktar de resande på båten. Landskapet är mörkt och skrämmande. Passagerarna på båten ser in i det okända Afrika.

Marlow, huvudpersonen i boken och sedd som Conrads alter ego, är enligt Catherine en person som försöker bli en bra person. Joseph Conrad och Marlowe kan betraktas som en person. Belgierna i boken får ingen positiv roll. Endast intresserade av elfenben. Visar på Marlows/Conrads syn på belgier. Kongo utsattes för en brutal kolonisering. Bilder kan ljuga – Kongo presenterades för européer som ett paradis att utveckla. Verkligheten var helt annorlunda. Catherine ger i sin framskrivning mer karaktär av de kongoleser som finns i romanen.

Mörkrets Hjärta är ingen bok som läser sig själv utan ger utrymme för många tolkningar. Det är en mörk roman i en epok av grov europeisk kolonialism. Kolonialismen fortsätter men på andra sätt. Boken äger giltighet än idag. Den grafiska boken är utgiven av Epix förlag och finns i bokhandeln. Formatet är A4 vilket är något större än andra utgåvor, vilket ger bättre rättvisa till bilderna.

Chinua Achebe om Heart of Darkness 

Läs intervju med Catherine om konsten att skapa något nytt.

http://horisont.fi/2018/04/konsten-att-skapa-nagot-nytt-en-intervju-med-konstnaren-catherine-anyango-grunewald/

Styrelsens årsberättelse 2017/18

Årsmöte hölls i september 2017 och dessutom extra årsmöte i mars 2018 för att bekräfta stadgeändringen till kalenderår som verksamhetsår.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Marianne Nilsson Wallin – ordförande, Karin Sohlgren vice ordförande, Carina Andersson – kassör, Gunnar Kraft – sekreterare, Magdalena Ginste – ledamot, Gunilla Moshi – ledamot, Gun Ekroth – suppleant.
Revisorer: Sivert Sivervik, Kerstin Yttergren, ersättare
Valberedning: Britt Reuterwall Hörnstedt
Revisorer: Sivert Sivervik Kerstin Yttergren, ersättare
Valberedning: Britt Reuterwall Hörnstedt

Föreningen har 15 betalande medlemmar 2018 och en hedersmedlem. Medlemsavgiften har varit 150 kronor för enskilda medlemmar och 300 kronor för föreningar/organisationer.

Styrelsen har haft flera informella möten och liksom programgruppen, samt fyra protokollförda möten med styrelsen har genomförts. Under året som gått har vi i föreningen diskuterat mycket hur vi ska gå vidare med föreningen utan att komma till något slutgiltigt förslag till beslut.

Projekt
SOMA projektet i Das es Salaam fick vi avslag på. Styrelsen la ner mycket arbete på ansökan till detta projekt och hade stora förhoppningar. Vårt tidigare projekt med Mamy Wata fick också avslag. Det har blivit mycket svårare att få pengar till den här typen av projekt och frågan är om det är värt att satsa på. Just nu ligger detta arbete i malpåse.

Verksamheter under 2017/18
Kenyafödda Catherine Anyango-Grünewald berättade och visade bilder ur sin kritikerrosade grafiska roman som bygger på Mörkrets hjärta den 17 maj på Världsbiblioteket i Stockholm. Läs mer om boken och programmet på vår webbsida.
Elieshi Lemas besök i juni månad där FAL var medarrangörer till besöket i sin helhet. Formellt var hon inbjuden att medverka under swahilidagen som arrangeras årligen av de swahilitalandeländerna – Kenya, Tanzania, Rwanda, DRC, Zambia och Mocambique. Vi samarbetade med Friends of House of Culture in Dar es Salaam och Afrikultur om en träff i Spånga prästgård. Elieshi Lema stannade några dagar och träffade olika tanzaniaintresserade bl a hade hon en informell träff med Tanzanias ambassadör.
Medlemmar i föreningen har bidragit till att stärka Friends of House of Culture i Dar es Salaam. Vi har deltagit på föreningens årsmöte och representanter från vänföreningen deltog på vårt årsmöte.
Under hösten har vi fått kontakt med NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) som vill satsa på samarbete med afrikanska föreningar och upptäckte oss genom vår webbsida – www.foreningenafrikansklitteratur.se. Nu har vi träffats och börjat planerar afrikanska litteraturcirklar tillsammans. NBV i Stockholm har den tekniska utrustning som gör det möjligt att ordna en studiecirkel på distans över internet. Tanken är att oavsett var man bor ska man kunna vara med i en cirkel.
Medlemmarna har under året erhållit två föreningsblad som i huvudsak spridits via e-mejl men även i en begränsad tryckt upplaga.
Facebooksida och hemsida har periodvis uppdaterats med ny information. Hemsidans sammanställning med information om kvinnliga författare med rötter i Afrika växer med nya författarpresentationer.
Styrelsen deltar i litteraturcirklar på flera platser som Stockholm, Uppsala och Norrköping. Vi har även kontakt med cirklar i Göteborg och Örebro. Detta arbete har utvecklats under verksamhetsåret och är en viktig kontaktyta för föreningen.

Summering
Trots små ekonomiska och personliga resurser arbetar föreningen vidare och genomför med jämna mellanrum författarträffar samt försöker öka intresset för afrikansk litteratur i Sverige.
Föreningen har fortlöpande kontakt med många av de afrikanska författarna som vi samarbetat med genom åren. Genom vår FB grupp är det lätt att förmedla kontakter och nyheter.
Föreningen vill uppmana medlemmar och intresserade att kontakta sina lokala bibliotek och bevaka när böcker av afrikanska författare gallras ut. Vi vill bidra till att afrikanska författare synliggörs på våra bibliotek och att unika böcker bevaras.

Läsecirklar i Sverige

FAL har kontakt, eller medverkar i, läsecirklar på olika håll i Sverige – Göteborg, Uppsala, Stockholm, Örebro, Norrköping. Samtliga cirklar läser böcker av afrikanska författare, eller författare med rötterna i Afrika. Bor du i närheten och vill ha kontakt, meddela oss i FAL så ordnar vi kontakten. Läs mer under rubriken Läsecirklar!

FÖRENINGEN AFRIKANSK LITTERATURS BIBLIOTEK  

med böcker till utlåning – kontakta styrelsen för lån. Du betalar kostnaden för porto, annars är lånen gratis.

Abaido, Kodwo – Black Fury
Agualusa, José Eduardo – Dansa igen, Berättelser och krönikor från portugisisktalande världen
Ansah, Willie – The Stench of Khaki
Barungi, Violet – Cassandra
Batako, Bene – Biovas hus
Beyala, Calixthe – Ännu talar träden
Darko, Amma – The Housemaid
Dirie, Waris – En blomma i Afrikas öken, Ökenblomman återvänder
Dongala, Emmanuel – Ursprungets eld
Ebersohn, Wessel – Svart offer
Emecheta, Buchi – Tvillingrösten
Fall, Aminata Sow – Tiggarnas strejk
Femart – Kenya – Holding the Centre, Antologi of short stories etc
Head, Bessie – When Rain Clouds Gather
Jeng, Papa – The Senegambian woman
Kala, Violet – Waste not your Tears
Kiguli, N Susan-  The African Saga, Poems
Kinyatti, Maina wa – Thunder from the Mountains, Mau Mau Patriotic songs
Kuomuhendo, Goretti – The First Daughter
Magona, Sindiwe – Beauty´s gift
Med kvinnors ögon
Medalie, David – Encounters, an Anthology of South African short stories
Mengiste, Maaza – Under lejonets blick
Miano, Lénora – Nattens inre
Nduka, Uche – The Bremen Poems/Bremer Gedichte
Nduka, Uche – Chiarocuro
Nyambubaya, – Freedom Dusk of Dawn
Nyerere –  Freedom and unity
Nyerere –  Freedom and Development
Och solens varma leende Kenyanska noveller
Oryema-Lalobo, Cristine – No hearts at home
P`Bitek, Okot – Song of Lawino
Portraits of pride
Söderblom, Inga – Afrika, Afrika
Tavares, Ana Paula – Salomes huvud
Vera, Yvonne – Whithout a name
Wagi, Vuyo – O Safe Crossing
Women of resilience the voices of women excombatant (Zimbabwe)
Women writing Zimbabwe edited by Irene Staunton
Wondermeneh, Yeshiwork När bergen andas
Zimbabwe Women Writers Selections English Poetry and Short Stories
Women & Activism ZIBF women writers conference
Den hemliga trädgården En idéskrift

Vårens författaremöte 2018

hölls på Världsbiblioteket i Stockholm 17 maj. Omkring 35 personer samlades för att höra Catherine Anyango Grünewald presentera sin grafiska tolkning av Joseph Conrads Mörkrets Hjärta.

Catherine berättade att boken började som ett slutarbete inför examen på konstskolan. Hon fick en förfrågan från ett förlag om att göra en grafiska utgåva. Mycket forskande ligger bakom – fotografiska arkiv, tidiga sketcher och även skrivet material. Centralt är inte se boken som en seriebok utan en grafisk illustration. Mörkt och ljus präglar hela framställningen. Boken startar med en mörk fläck. Träd och djungel har stor del av boken. Landskapet påverkar tänkandet och hur landskapet betraktar de resande på båten. Landskapet är mörkt och skrämmande. Passagerarna på båten ser in i det okända Afrika.

Marlow, huvudpersonen i boken och sedd som Conrads alter ego, är enligt Catherine en person som försöker bli en bra person. Joseph Conrad och Marlowe kan betraktas som en person. Belgierna i boken får ingen positiv roll. Endast intresserade av elfenben. Visar på Marlows/Conrads syn på belgier. Kongo utsattes för en brutal kolonisering. Bilder kan ljuga – Kongo presenterades för européer som ett paradis att utveckla. Verkligheten var helt annorlunda. Catherine ger i sin framskrivning mer karaktär av de kongoleser som finns i romanen.

Mörkrets Hjärta är ingen bok som läser sig själv utan ger utrymme för många tolkningar. Det är en mörk roman i en epok av grov europeisk kolonialism. Kolonialismen fortsätter men på andra sätt. Boken äger giltighet än idag. Den grafiska boken är utgiven av Epix förlag och finns i bokhandeln.

Véronique Tadjo på besök april 2017ver 2

På inbjudan av FAL och med stöd av bl.a. Nido Kultur och Kommunikation, Spånga församling, Världsbiblioteket, Afarvänner, FI-KI har en mindre turné genomförts i Uppsala och Stockholm . Totalt samlades under några dagar mer än 100 personer för att lyssna och diskutera med Veronique Tadjo. Den gemensamma rubriken för möten och seminarier var Afrikanska myter för miljö, fred och försoning. Tonvikten låg på Véroniques tolkning och utveckling av myter i böcker som Mamy Wata och Drottning Pokou. Hon började med barnböcker efter en förfrågan från en förläggare och har därefter publicerat flera barnböcker och arbetar nu med ytterligare en bok. På svenska finns, förutom Mamy Wata även den helt nya Den vackra fågeln och regnet (epix förlag). Bland vuxenböcker finns den prisbelönade boken Drottning Pokou som bygger på myten om hur Baolestaten uppstod i Elfenbenskusten genom migration från det som idag är Drottning-Pokou_framsida_hög-300x425Ghana och skrevs under inbördeskriget (som handlade till stor del om identitet) för att motverka främlingsfientlighet. Véronique anser att myter är centrala men ger utrymme för egna tolkningar. Romanen Långt från min far som även finns på svenska väckte frågor och diskussioner om identitet och hemmahörande. Gemensamt för böckerna är en betoning av panafrikanism, feminism och att berättelserna skrivs för en afrikanska publik. Vilket inte hindrar att de är mycket allmängiltiga för en vidare krets i övriga världen.

VeroniqueLäs Fria Tidningens intervju  i Stockholm med Véronique Tadjo!

Mamy Wata
UnknownFAL har tidigare sökt bidrag vid två tillfällen för att arbeta med boken i samarbete med andra organisationer. Efter avslag har vi ändå arbetat vidare. Magdalena och Karin gjorde en workshop för barn i Rinkeby utifrån boken på svenska. Véronique Tadjos bilderbok ”Mamy Wata och monstret” kom ut lagom till Véronique Tadjos besök på 11 språk med svenska, utgiven av NDIO. Karin har gjort program för både barn och vuxna på Berättarfestivalen i Ljungby med Magdalena som bollplank. Sagolek för barn på biblioteket i Tensta, Blå huset i Tensta, Husby gård, förskolor mm. Ett samarbete med föreningen Afrokultur har etablerats.

YvonneVåra författare:
”Dust” en roman av den kenyanska författaren Yvonne Adhiambo Owour rekommenderades på vår webbsida av Gunnar- Föreningen har skickat ett ex av Dust till Tranans förlag och väntar på deras beslut.
Föreningen fortsätter att förmedla böcker och filmer av bl a Yaba Badoe.

BandaMarita-Banda-TwoMarita Banda, författare från Zambia har skickat sin nyutgivna diktsamling ”Telling it like it is” till föreningen.

Föreningen har ett antal böcker, se boklistan finnas på vår hemsida. Alla böcker går att låna, låntagaren betalar kostnad för porto.

Föreningen har fortsatt kontakt med Österlens folkhögskola och Karin Ruuth- Bäckers bakom_maskernafond, Marianne håller i den fortsatta kontakten. Folkhögskolan har startat kurser om afrikansk litteratur där Karin Ruuth-Bäckers bok ”Bakom maskerna” är grundlitteratur.

FAL på Facebook och webben
FaceBooksidan fortsätter med Gunilla som ansvarig. Här delar vi information om nya böcker, författarbesök, film och annat av intresse.

Gunnar har ansvarat för redigering och uppdatering av hemsidan. Layouten har setts över och nytt material har kommit till. Sidan är mycket användbar som en komplettering till Karin Ruuth-Bäckers bok till läsecirklar och alla som vill bekanta sig med afrikansk litteratur. Användbart studiematerial finns.

Vi har uppmanat våra medlemmar att bidra med egna tips och kommentarer.

Erbjudande

Vi erbjuder medlemmar i våra samarbetsföreningar SVETAN (Svensk-tanzanska föreningen), Afrikagrupperna och Afrosvenskarnas Riksförbund medlemskap för 50 kr/år under verksamhetsåret 2016/2017. Tipsa vänner och intresserade!

INFORMATIONSBLAD VÅREN 2017

Till föreningens gamla och nya medlemmar.
– Nytt för i år är att vi använder e-post till de medlemmar som vill – på så sätt spar vi pengar och miljö och informationen når ut snabbare och enklare. Du som vill fortsätta att få Infobladet i pappersform får det med posten som förut.
– Föreningen Afrikansk Litteratur Årsmöte 2016 hölls i oktober som vanligt. Ny i styrelsen blev Paula Uimonen som arbetar med ett forskningsprojekt om afrikanska kvinnliga författare. Vi är glada att ha med Paula och ser fram emot ett spännande samarbete. Läs mer om hennes projekt här och på vår webbsida.
– FAL 20 år firades med en fotobok som medlemmar och andra intresserade kan beställa. Britt Reuterwall Hörnstedt, mångårig medlem i FAL, tog initiativ till boken. Ett stort tack till Britt som gjort ett fantastiskt arbete med FALs historia – och som mångårig redaktör för vårt infoblad.WOMEN WRITERS – en värld, en mänsklighet

WEBB OCH FACEBOOK www.foreningenafrikansklitteratur.se

Vi har bildat en arbetsgrupp för att utveckla vår webbsida och göra den känd – Magdalena Ginste, Karin Sohlgren och Gunnar Kraft arbetar med detta. Nya författare och böcker har kommit till och sidan har blivit mer överskådlig, tycker vi. Kom gärna med synpunkter och förslag till förbättringar! Använd och sprid vår webbsida. Vi välkomnar alla lästips och länkar gärna till program med och om afrikanska författare och litteratur.
Gunilla Moshi ser till att FB-sidan fylls på med intressanta nyheter. Gå gärna in och kommentera! Föreningen Afrikansk Litteratur – Håll utkik!

MAMY WATA – VÉRONIQUE TADJO

Bilderboken ”Mamy Wata” av Véronique Tadjo kommer ut under våren på 14 språk med svenska och går att beställa från NDIO – www.ndio.se Föreningens medlemmar får 20 % rabatt på boken, ange FAL-medlem på beställningen.
Författaren är inbjuden av FAL i samarbete med olika föreningar. Tisdag den 4 – t o m torsdag 6 april med program i Stockholm och Uppsala. och i Stockholm torsdag 6 april med Världsbiblioteket. Program och information kommer läggas på vår webbsida och FB-gruppen. Läs mer om Mamy Wata också på www.ndio.se.
Rekommenderad läsning av Véronique Tadjo på svenska: ”Drottning Pokou”, (nu också Queen Pokousom e-bok) och den senaste ”Långt från min far”. Véronique Tadjo omformar myten om Drottning Pokou, som offrade sin son genom att kasta honom i floden, till olika möjliga tolkningar. Enligt traditionen skapade offret kungariket Baule med Pokou som drottning. I fem olika berättelser, med fem olika slut, ställer Tadjo frågan om kvinnors relation till makt och våld. I en version låter hon Pokou följa sin son ner i vattnet där hon förvandlas till en havsgudinna. I en annan offrar hon inte bara sin son utan även sin man för att erövra makten. Men myten om Pokou har även anknytning till dagens Elfenbenskusten med the shadow of imanaetniska konflikter och politiskt kaos.
Efter folkmordet i Rwanda reste Véronique Tadjo dit för att försöka förstå. Händelserna angår oss alla, människor i hela världen är kapabla till folkmord. I ”The shadow of Imana” vittnar hon om vad hon sett blandat med samtal med offer och förövare. I vinter har Véronique Tadjo återvänt till Rwanda och vi ser fram emot att höra henne berätta vid seminarierna i Kista, Stockholm och Uppsala.

One world – One humanity
For me feminism is about justice.
I am a feminist because I want to live in a world that is more just.
Chimamanda Ngozi Adichie

Du och ditt stöd behövs! Mer kommer att hända framöver. Var med och hjälp till att sprida kunskap och information om afrikanska författarinnor.
Detta utskick gick också till dig som missat att betala din medlemsavgift – vi hoppas få dig tillbaka som medlem i FAL.
Sätt in minst 150:- på Postgiro 19 45 415-6
 Glöm inte att ange namn och adress!

Filmprojekt

Logga_ver2

Föreningen Afrikansk Litteratur stöder ett filmprojekt initierat av filmaren/författare Yaba Badoe och Amina Mama, författare/forskare/feminist. I en serie dokumentärer kommer
kvinnliga afrikanska författare från olika afrikanska länder porträtteras. Först ut är en dokumentär om Ama Ata Aidoo, en av de främsta kvinnliga afrikanska författarna som också är en förebild för unga författare. Filmen blev färdig hösten 2014.

Idén till projektet kom när Yaba arbetade med sin dokumentär The Witches of Gambaga. Hon har tidigare gjort dokumentärer för BBC bl a ett porträtt av Toni Morrisson. Genom African Feminist Forum fick hon kontakt med Amina Mama och de började planera för hela serien. Men det visade sig vara svårt att söka pengar för serier, särskilt med ämnet kvinnliga afrikanska författare, som inte anses vara tillräckligt sensationellt. Filmen är finansierad genom crowdfunding vilket också innebär att kvinnoaktivister både i Afrika och Europa är engagerade för det fortsatta projektet. Under arbetet med filmen bidrog en rådgivningskommitté.

De bestämde sig då för att filma en författare åt gången och det var självklart att börja med Ama Ata Aidoo, som ju var pionjären bland de kvinnliga afrikanska författarna och den första som blev utgiven i Europa. När hon var 25 år kom The dilemma of a ghost som fick ett stort gensvar. Ama Ata har en stor bredd i sitt författarskap – dikter, pjäser, noveller, essäer. Gemensamt för allt hon skriver är att hon tar upp känsliga ämnen som relationer i förhållanden, slavhandeln – och dilemmat för afrikaner i diaspora som återvänder. Förändringar berättar om en stark kvinna som gör sina egna val.

I filmen får vi följa med till Ama Atas Aidoos hemby där hennes far var hövding och till USA där hon undervisade på Stanforduniversitetet och hyllas under ett seminarium i Kalifornien då ungdomar spelar pjäsen Anowa. I hemlandet undervisade hon på universitet och var en tid utbildningsminister. Läs mer om Ama Ata Aidoo under Våra författare.

Filmen visades först för Ama Ata Aidoo som godkände den efter mindre förändringar. Det var stort för henne eftersom filmen fångat viktiga delar av hennes liv.

Den 17 september var det filmpremiär i Accra med festligheter.

Föreningen har bidragit till insamlingen av pengar genom crowd-funding. FAL-medlemmar kan nu köpa filmen till medlemspris 250:-

Trailer till filmen

Här berättar Yaba Badoe om sina planer för filmen

Här är trailern till Witches of Gambaga

Filmen har visats på festivaler världen över och fått stor uppmärksamhet. Viktigast för Yaba är att den också visats för kvinnorna i filmen, i sju byar på landet och på teve i Ghana.

Problem i samhället skylls på häxkraft och bakom detta ligger synen på kvinnornas sexualitet – som källan till liv ger den kvinnorna makt – kvinnor både ger och tar liv. Kvinnor anses stå nära onda krafter. Det finns en rädsla för starka kvinnor, kvinnor som passerat klimakteriet blir syndabockar.

Panafrican Research Movement använder filmen i Kenya och Ghana för att diskutera och ifrågasätta den traditionella kvinnosynen. De evangeliska kyrkorna däremot underblåser vidskepelsen! När ekonomin i ett samhälle försämras söker man något att skylla på.

Redigera

50 BOOKS BY AFRICAN WOMEN THAT EVERYONE SHOULD READ

Ett tips från FALs facebook sida som vi inte kan undvika att Chimamanda-Ngozi-Adichie_0
även lägga in här. Men missa för all del inte att följa FAL på fb för snabba uppdateringar.

Just ahead of Africa Writes 2014 – quite possibly the UK’s largest celebration of African books and literature, we teamed up with the Bookshy Blogger’s Zahrah Nessbit-Ahmed to compile a list of 50 books by African women writers that we think everyone should read – before they die. It was definitely an interesting exercise to decide on the titles for myself, and Zahrah; some of them came to mind quite instinctively. 

Läs mer på whatsonafrica för att se 25 första och här för att se de övriga 25 – bookshybooks

Kintu

Jennifer Nansubuga Makumbijennifermakumbi

Författare från Uganda är inte lika ofta förekommande som från andra länder i Östafrika. Därför är Kintu, skriven av Jennifer Nansubuga Makumbi, ett välkommet tillskott. Den erhöll 2013 kenyanska tidskriften Kwanis manuskript pris. Jennifer är bosatt i England men född och uppvuxen i Uganda. Kintu är hennes första roman och mycket välskriven.

Kintu är första människan enligt myter inom Baganda och har därmed ett stort symbolvärde. Ett lämpligt namn på boken som är en spännande och ambitiös släktkrönika över flera hundra år och rör sig i olika delar av dagens Uganda. Det är en spännande blandning av familjehistoria i en politisk kontext som periodvis är mycket våldsam liksom även familjens historia. Mycket forskning och studier ligger bakom berättelsen. Den förs fram på flera plan fram till kolonisering och därmed nedvärderingen av traditionell kultur, befrielsen och senare inbördeskrig med förtryck. Författaren väver samman familjehistorien och den moderna värld som växer fram i Uganda. Även en läsare med bara ytlig kunskap om Uganda får genom boken en alternativ historieskrivning som är befriande men ger även insikter i traditionellt liv samt en färgstark beskrivning av olika platser i landet. Språket är välgörande och levande – man förs verkligen in i det traditionella livet fram till livet i slummen med allas kamp mot alla. Det finns en förtröstan om livet och en vilja att leva fullt ut genomsyrar boken.

Läs Kintu och få en stor läsupplevelse! När man börjat läsa Kintu är det svårt att sluta! Den förtjänar att översättas till svenska för fler läsare, anser Gunnar Kraft.

Verksamhetsplan inför 2017Logga_ver2

FALs avsikt är att;

  • I samarbete med Paula Uimonen hitta möjliga vägar att öppna kommunikation mellan afrikanska kvinnliga författare och svensk publik genom världslitteratursprojektet
  • Samarbete med Österlens folkhögskola om Karin Ruuth-Bäckers bok ”Bakom maskerna”
  • Om möjligt anordna ett seminarium med kvinnliga författare i Sverige med afrikansk bakgrund under våren 2017.
  • Kontakta och samarbeta med förlag som ger ut afrikansk litteratur i samband med författarbesök.
  • Utveckla kontakterna med kvinnliga afrikanska författare.
  • Förbättra och öka intresset för hemsidan som resursbas.
  • Stärka Facebooksidan som en naturlig infallspunkt för litteraturintresserade.
  • Aktivt värva fler medlemmar.

Chimamandaeffekten!

wp_20161215_19_18_41_pro

Nigerianska författaren Samuel Kolawole presenterade sitt författarskap i förlaget Tranans intima lokal under en mörk kväll i december. Det skedde i en diskussion med Elise Karlsson med uppläsning ur novellsamling The Book of M av Marie Silkeborg som även översatt texten. Samuel berättade öppenhjärtigt om sitt författarskap och utmaningar som möter unga författare i Nigeria. På en fråga om bakgrunden till ökningen av unga författare i Nigeria, och etableringen av en bredare läsekrets, menade Samuel att det hade sin bakgrund i Chimamandaeffekten! Chimamanda Ngozi Adichie har efter sitt genombrott i USA och Europa katapultat tillbaka till Nigeria med ökat intresset för läsning och litteratur. I och för sig ännu ett exempel på den kvardröjande kolonialismen, inte förrän en författare slagit stort i Norr blir hon läst i hemlandet. Dock har det i detta fall stimulerat läsning och fler författare har fått chans till att bli publicerade. Säkert finns det flera skäl men detta var en ny och spännande vinkling. Bokförlaget Tranan och tidskriften Karavan ordnade en kväll som värmde. Nu är det bara att hoppas att Samuel kommer att översättas och publiceras på svenska.

”Jag skriver alltid historier i mitt huvud”samuel-kolawole-photo-headshot – MÖTE MED SAMUEL KOLAWOLE

Tidskriften Karavan och bokförlaget Tranan hälsar välkommen till en kväll med författaren Samuel Kolawole från Nigeria i Tranans lokaler på Wollmar Yxkullsgatan 5B.

Torsdagen den 15 december vill vi uppmärksamma ny afrikansk litteratur. Samuel Kolawole hör till de angelägna rösterna som debuterat på senare år. 2011 kom hans novellsamling The Book of M ut i Nigeria. Där finns bland annat novellen ”Mules of Fortune”, som särskilt uppmärksammats. Den handlar om tre barn som tvingas in i en rebellgrupp som smugglar mat över gränsen i utbyte mot ammunition åt rebellerna. Kolawole säger att han annars hämtar stoff ur vardagen som omger honom och att han älskar själva historieberättandet.
Han har också startar Writer’s Studio i Nigeria, där över hundra kursdeltagare med skrivarambitioner lärt sig mer om kreativt skrivande. Att bidra till en dynamisk miljö för nya författare, utveckla förlagsfloran och finna nya vägar för distribution på den afrikanska kontinenten ligger Samuel Kolawole varmt om hjärtat.

Dörren står öppen från kl 18, det finns drycker och snacks.
Vid kl 18:30 blir det ett samtal mellan Samuel Kolawole och författaren och kritikern Elise Karlsson. Uppläsning av Marie Silkeberg.

Varmt välkomna!
hälsar Birgitta från Karavan, Styrbjörn och Johannes från Tranan

TIDSKRIFTEN KARAVAN
info@karavan.se, 08-442 02 13
www.karavan.se

BOKFÖRLAGET TRANAN
Tranan Publishing House
Wollmar Yxkullsgatan 5B
www.tranan.nu

 Årsmöte 2016

Föreningen höll årsmöte i Just Africabutiken i Stockholm den 1 oktober. Deltagarna hade möjlighet att se en intressant utställning och köpa afrikanska varor.

Den sittande styrelsen utökades med nyvalda Paula Uimonen, ett välkommet tillskott!

Verksamhetsberättelsen innehöll bland annat:

Britt Reuterwall Hörnstedt, mångårig medlem i föreningen, sammanställde en fotobok ”20 år med FAL Föreningen Afrikansk Litteratur”. Fotoboken går att beställa genom föreningen.

Under jullovet genomförde Karin och Magdalena ett barnprogram med Mamy Wata på Rinkeby bibliotek. Sagan återberättades och barnen fick delta genom att skapa egna fiskar, sjöjungfrur mm och att sedan dramatisera sagan en gång till.

Marianne och Magdalena hade möte med Martina Banda, zambisk författare som nyss avslutat en diktsamling.

Föreningen har kontakt med Österlens folkhögskola och deltog i Södra Afrikaföreningen i Skånes seminarium om Karin Ruuth-Bäckers fond.

Studiecirklarna i Norrköping och Göteborg fortsätter att gemensamt läsa och diskutera. Karin medverkade i en studiecirkel för pensionärer med ett föredrag som byggde på FALs webbsida och inspirationsmaterialet till Kärlek x 21.

Föreningen ser fram emot att fortsätta arbeta för att sprida kunskap om kvinnliga afrikanska författare i samarbete med Paula och andra intresserade medlemmar.

Vi välkomnar nya som gamla medlemmar till ett nytt verksamhetsår!

digital-drama

images

Vår planering för år 2016:

* Föreningen inleder ett samarbete med Österlens folkhögskola om att ta fram ett studiematerial baserat på Karin Ruuth-Bäckers bok ”Bakom maskerna”.  Karin skänkte sin boksamling till folkhögskolan och i hennes minne instiftades ett stipendium för studier av afrikansk litteratur.

österlens  bild bakom_maskerna

* Föreningen är nu medlem i Afrosvenskarnas förbund och vi vill utveckla vår verksamhet tillsammans.

* Vi går vidare med Mamy Wata. Boken kommer i tryck på svenska och tio språk under våren.

* Vi planerar anordna ett seminarium med kvinnliga författare i Sverige med afrikansk bakgrund under våren 2016. aminasaidAmina Said är först på tur.

* Vi vill bidra till forskning om världslitteratur inom vårt område.

* Föreningen fortsätter att kontakta och samarbeta med förlag som ger ut afrikansk litteratur i samband med författarbesök.

* Föreningen fortsätter också att utveckla kontakterna med kvinnliga afrikanska författare.

* Dokumentera FALs historia till vår hemsida. Föreningen har ett bildarkiv som vi vill göra tillgängligt för alla intresserade. Under 2015 började vi lägga ut axplock ur föreningens tidigare verksamhet, bilder från seminarier med inbjudna författare mm.

fal_20150830_0023 HenningMankell

* Vi ska hjälpas åt att värva fler medlemmar – vår förening behövs

Dust av Yvonne Adhiambo Owour

yvonne

Gunnar Kraft har läst en av Kenyas mer framstående yngre författare och tecknar följande porträtt av boken.

Jomo Kenyattas Litteraturpris för 2015 tilldelades Yvonne Adhiambo Owour för boken Dust vid Nairobis internationella bokmässa. Dust publicerades 2013 av författarnätverket Kwani och är hennes debutroman. Hon är dock inte ny som författare ty redan 2003 belönades hon med Cairnpriset för Afrikanska författare för novellen Weight of Wispers. Dust är en roman skriven av en fullvärdig författare. Vilket förlag i Sverige vågar sig på att ge ut den?

Dust är en episk skildring av en familjehistoria i linje med Kenyas utveckling. Här blandas friskt fiktion och verklighet. Jag anser att det är en högklassig skildring av ett samhälle och en familj från tiden innan befrielsen fram till dagens Kenya, en geografisk enhet som ännu kämpar för att bli en nation och smälta samman 42 etniska folk till en enhet. En stor utmaning för landets invånare och särskild med bakgrund av en kolonialistisk settlerhistoria som var grym och hänsynslös. Den brittiska ”divide and rule” politiken har skapat spår som ännu inte försvunnit. Dust ger oss, som inte är kenyaner, massvis med kunskap om landets utveckling invävd i den familjehistoria som berättas på knappt 400 sidor.

Familjen Oganda står i centrum för berättelsen och vi får följa familjens livsöde som vävs samman med Kenyas. Berättelsen drivs framåt av Arabel Ajany, dotter i familjen, som återvänder till Kenya för att följa spåren av sin bror, Moses Odidi. Ajany har varit i frivillig exil i Brasilien under många år och utvecklat sitt konstnärskap men även haft en komplicerad relation med en brasilianare. Hennes uppväxt och tiden i skolan var smärtsam och hon drabbades för mobbing pga stamning. Odidi är en ung man som det länge går väl, både i skola och arbetsliv. Han är lyckas bra i skolan, på idrott och utbildar sig till ingenjör. men hans strävan att inte medverka till korruption och maktmissbruk leder honom in i döden. Vi får en detaljerad beskrivning av processen för att tjäna pengar på statliga kontrakt. Syskonen står nära varandra trots avstånd och Odidi är som en extrafar för Ajany.

Och det är där, med att Odidi blir en outsider i samhället, som romanen tar avstamp! Odidi blir nerskjuten av polisen i samband med att han är inblandad i ett rån av en bil. En dramatisk start på romanen och i samband med att Odidi dödas, återvänder Ajany till Kenya. Vi förs vidare upp mot de arida delarna av norra Kenya i närheten av Turkanasjön, till familjens bostad Wouth Ogik. Historien tar ännu en vändning för detta hus uppfördes av en kolonialtjänsteman. Hans namn får inte yttras i familjen och något tragiskt ligger bakom huset. Dennes son, Isaiah, kommer in i handlingen i nutid och vi får ännu en pusselbit för att förstå familjen Oganda. En pusselbit som sedan leder till nya trådar i berättelsen. För här finns många bottnar i historien. Kolonialtjänstemannen, Hugh, har en historia i Kenya som förstört livet för familjen Oganda och det på ett mycket smärtsamt vis. Det är med bakgrund av detta som hans son Isaiah kommer in i handlingen och hans öde förenas med familjen på ett oväntat sätt.

Föräldrarna, Nyipir och Akai, har en historia sammanvävd med Hugh. Den har påverkat hela livet liksom även barnens liv under uppväxt fram till nutid. Vi följs med in i historien och får del av allt som finns i livet – kärlek, lust, hat, tårar, sorg, blodsutgjutelse för att bara nämna en bråkdel. Man tappar lätt andan under läsningen och måste ibland stanna till för att kunna smält denna plågsamma historia som likväl har inslag av hopp och kärlek. Ajany är en stark kvinna som inte tvekar efter att söka efter familjens tragiska historia som bildligt talat grävts ner i sanden i Wouth Ogik.

Etniskt splittring, korruption och maktmissbruk med politiska mord har präglat Kenya sedan befrielsen. Nyipir tillhör generationen som hade stora förväntningar på Kenya efter befrielsen 1963 men drabbas hårt efter att ha fängslats och torterats. Flera scener i boken behandlar hur utvecklingen påverkat människorna till att ligga lågt med särskild tonvikt på mordet av Tom Mboya 1969 och Wagallamassakern 1984. Familjens livsöde är intimt förknippat med utvecklingen i landet och framför allt den påtvingade tystnad som krävts för att överleva. Etniska våldet i samband med valet 2007/08 är så säga finalen på boken och det är där vi möter Odidi döende på en gata i Nairobi nerskjuten av polisen. När Odidi, som en av många unga reagerar mot korruptionen i det företag som han är viktig del av, och inleder ett motstånd i nutid. Ja, då är hans öde beseglat.

Dust är ingen bok som läser sig själv. Det krävs arbete och uppmärksamhet för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Den rör sig på skilda plan under olika tider och epoker. En viss bakgrund i Kenya´s historia och etniska mosaik hjälper till men är inte nödvändig. Författarens behandling av det engelska språket är imponerande och inte helt lätt att ta in för en normal läsare. Dock, för alla som läser boken ger den en stor läsupplevelse. Det är med all rätt som författaren tilldelats årets Kenyattapris – fast jag tvivlar starkt på att Mzee Kenyatta själv skulle uppskattat boken. Den är en svidande vidräkning av utvecklingen i Kenya och den moraliska katastrofen hos den politiska eliten i Kenya men likväl skriven med kärlek till landet med förhoppning om en framtida alternativ utveckling. Antingen fängelse eller landsflykt för författaren hade troligen varit belöningen om boken skrivits några decennier tidigare. Det är bara att hoppas att vi får se fler böcker av Yvonne Adhiambo Owour. Men verkligheten är som bekant tuff för författare i Östafrika med en mer eller obefintlig marknad för litteratur. Eller som professor Austin Bukenya sa vid prisutdelningen i Nairobi ”konsten är hotad med utrotning” i Östafrika. Fast man kan kanske tillägga att behovet av konst och litteratur kommer alltid att bestå men möjligen ta nya vägar i framtiden.

Mellan flykt och förvandling 

sakina-ntibanyitesha-närbild    

Sakina Ntibanyitesha berättar om sina upplevelser från Burundi, Rwanda och Kongo i Ormbarn och Farligare än djur. Krig i paradiset är Sakinas första roman om tre unga afrikanska kvinnor i diasporan. I höstas fick hon Stiftelsen Klas de Vylders stipendium för invandrarförfattare.sakina3

Smygläsning av Sakina Ntibanyiteshas nya roman – Krig i paradiset. 22 april 16-19  Blue Publishing, Krig-i-paradiset_sneddK22, Krukmakargatan 22, Stockholm  O S A 15 april. Krig i paradiset tar sitt avstamp i Afrika, men handlar i grunden om hur det är att komma som flykting till ett främmande land och hur man hanterar svåra krigsminnen. stefan@blue.se

SamtalVärldsbiblioteket torsdag den 23 april kl 15. Biblioteket återinvigs på Världsbokdagen och bjuder på förtäring. Den afrikanska bokcirkeln läser böckerna och diskuterar. Föreningen Afrikansk Litteratur i samarbete med Världsbiblioteket. Solidaritetsrörelsens Hus, Tegelviksgatan 40 i Stockholm. Buss 2.

Sprid programmet på Facebook!

FöreläsningNacka Forum Bibliotek lördag den 25 april kl 14.30.

b5bdd937-6cd7-43e0-93dd-93388c235076 f138c6ed-039a-4e64-b8b5-21e20d80879d~__H

Botkyrka Internationella Bokmässa 23 – 25 april. Temat för bokmässan är Mellan flykt och förvandling. Poeten och spoken word-artisten Warsan Shire gästar invigningskvällen den 23. Warsan är brittisk poet och spoken word artist med rötter i Somalia, aktuell på svenska med diktboken Lära min mor att föda. Skribenten Judith Kiros möter Warsan Shire i ett samtal om hemlängtan, flykt, drömmar och hur skrivande blir ett verktyg för läkande. FAL har bokbord med Sakina Ntibanyitesha. Hallunda bibliotek.

Vill du göra en egen aktivitet där du bor? Kontakta styrelsen och vi stöder dig! Filmvisningar av Yaba Badoes film om Ama Ata Aidoo erbjudsFilmen visas på festivaler över hela världen – köp den på DVD från FAL!

Föreningen Afrikansk Litteratur har en boksamling som byggts på under åren. Vi vill att våra böcker ska nå så många som möjligt och bidra till att sprida kunskap om afrikansk litteratur och kvinnors villkor. Nu bidrar vi med böcker till ”Det rullande biblioteket”. Har du böcker av afrikanska författare som du vill bidra med och/eller idéer om samarbeten för att sprida böcker?

Det rullande biblioteket Carl Hällströmer och Louise Berglund-Häggquist. berättar ”vi är studenter på Färnebo Folkhögskola och har nyligen kommit hem från en studieresa till Zimbabwe och Sydafrika. Där träffade vi bland annat organisationen Rural Libraries Research and Development Programme,(RLRDP) som inspirerade till projektet ”det rullande biblioteket. RLRDP i Zimbawe fokuserar på att sprida litteratur, kunskap och bistå i utbildning på landsbygden. Med rullande bibliotek når man ut. Vi vill göra en boklåda för att sprida litteratur och information om länderna här hemma, diskutera biståndspolitik och bidra till kulturutbyte.
I början av planeringen tog vi kontakt med er, och vi tackar er för de böcker som ni skänkt vidare oss! Vi är otroligt tacksamma även för det kontakt vi fått med er. Vi hoppas få träffa fler medlemmar från er förening under vår turné, vi kommer att försöka sprida vidare information genom facebook. Kontakta oss gärna! tel 0705834719.

PS: Missa inte listan över de mest fenomenala afrikanska feministerna! 

Afrikaspaning på bokmässan i Göteborg 2014, Karin rapporterar

Sedan bokmässan 2010 hade Afrikatema är vi många som fått intresse för afrikanska författare. Jag begav mig dit på jakt efter afrikanska röster och blev beklämd när jag såg det officiella mässprogrammet – I år var Desmond Tutu och Yaba Badoe de enda afrikanerna i det officiella programmet!

Men det finns också fler scener och montrar. På internationella torget deltog en rad olika organisationer med afrikansk anknytning både med program och försäljning, däribland Svensk-tanzanska föreningen. Svenska kyrkan har en egen scen – Se människan – där Desmond Toto också framträdde. Några förlag har också internationell inriktning.

I år samarbetade FAL med Tranans förlag och Afrikagrupperna för att bjuda in Yaba Badoe – hennes debutroman ”True Murder” kom ut i höst på svenska. Tranan har en stor utgivning av afrikanska författare.

Yaba deltog i tre program, det första en afterwork på Världskulturmuséet, som samtidigt visar Afrikanska mästerverk – skulpturer från kungariket Ife. Birgitta Everås är föreningens representant i Göteborg och tog initiativet till detta program där också Afrikagrupperna var med och arrangerade. Det blev en lyckad och informell träff. Många kom för att lyssna på henne och ställa frågor om hennes filmer och författarskap. Yaba höll också ett seminarium på själva mässan under rubriken ”Ett äkta mordmysterium”. Yaba samtalar med Görrel Espelund om häxkonster, mord och barndomens hemligheter utifrån True Murder.

Yaba Badoe är född i Ghana men gick på internatskola i England precis som Ajuba, huvudpersonen i True Murder. En kuslig psykologisk skildring om familjer i sönderfall skildrad genom en ung afrikansk flickas ögon där den vita familjen är den exotiska. Romanen kom ut 2009 men den tog henne 18 år att skriva. Samtidigt som hon skrev bearbetade hon sitt eget barndomstrauma då en vän till henne blev mördad av sin mamma när de var fjorton år. Flickorna i romanen har en komplicerad vänskap. Deras familjer är både lika och olika, Ajuba försöker förstå Pollys familj genom sitt eget familjedrama som hon gradvis får insikt i. Genom sin mormor kom Yaba i kontakt med anansehistorier, en listig spindel som överlistar sina fiender. True Murder rekommenderas också för unga vuxna.

Yaba är samtidigt filmare och i somras blev första delen i en dokumentär om kvinnliga afrikanska författare färdig – ett porträtt av  Ama Ata Aidoo  den afrikanska litteraturens grande old dame, känd i Sverige för Förändringar.. Läs mer under rubriken Filmprojekt.

I FAL vill vi både förmedla filmen – som går att beställa direkt från Karin Sohlgren – och väcka intresse för ett viktigt författarskap.

I en monter mötte jag författaren Bene Batako från Togo med Biovas hus, hans fjärde roman på svenska utgiven av Megamanus. Huvudperson är en banktjänsteman som gått in i väggen och vänder sig till Biova, en voodooprästinna, för att helas. Biova är förbunden med havsgudinnan Mami Wata, som i Sverige är känd genom Veronique Tadjos barnbok Mamy Wata och monstret.

Vartannat år delas Klas de Vylders stipendie för invandrarförfattare ut. Sakina Ntibanyitesha från folkmordets Rwanda, Burundi och krigets Kongo var en av tre utvalda. I Ormbarn och Farligare än djur vittnar hon om en ung flickas utsatthet och kamp för överlevnad. Hon växte upp utan sina föräldrar men med sin mormor, som gav henne berättartraditionen. När hon ville börja skolan kom hon till sin pappa, med en elak fru som tvingade henne att arbeta. Under åratal tvingades hon på flykt undan misshandel och tortyr och ständigt med kriget i hasorna. För att smälta in lärde hon sig behärska sju olika språk. Hon räddade livet inte bara på sig själv utan också sin son och två föräldralösa barn som hon tog hand om. Från FNs flyktingläger i Kongo kom Sakina till Luleå.

Som barn fick hon bara gå två år i skolan men i Luleå tog hon snabbt igen de förlorade åren. Efter SFI utbildade Sakina sig till undersköterska samtidigt som hon började skriva för att bearbeta sina svåra minnen. Nu planeras en dokumentärfilm om hennes liv och Sakina hoppas kunna ge ut sin tredje bok om mötet med Sverige! Föreningen Afrikansk Litteratur planerar att bjuda in Sakina till ett seminarium under 2015.

På Internationella torget framträdde Mezgebu Hailu Habtewold från Etiopien som blir Stockholms stads nya fristadsförfattare. I sitt hemland skrev han för den oberoende tidningen Addis Neger, om politik, kultur, och sociala frågor. Tidningen är blockerad och kan inte läsas i Etiopien. I sin forskning har han bland annat studerat kristna myter på det nu utdöda språket geez.

Mamywata visar vägen! – Föreningen Afrikansk Litteratur sökte bidrag från Allmänna Arvsfonden för ett projekt utifrån bilderboken Mamy Wata av Veronique Tadjo tillsammans med Afrosvenskarnas Riksförbund, n kan arbeta med boken som kommer på många språk.  FAL bidrar genom att samla in och sprida information, organisera workshops och författarbesök mm. Vi vill samarbeta om författarbesök med Veronique Tadjo. Karin Sohlgren och Karin Paulsen

Läs mer under särskild rubrik!

Våren 2013 – program i samarbete med Afrosvenskarnas Riksförbund

Paula Uimonen om Digital kultur i Tanzania. Paula är  Associate Professor vid The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider), Stockholm University. Paula har skrivit en bok om digital kultur bl a utifrån kulturprojekt i Bagamoyo. Digital Drama – Teaching and Learning Art and Media in Tanzania.Paula är specialiserad i digital antropologi samt antropologi om konst, media och globalisering.

Barnböcker från Afrika och böcker för afrosvenska barn
Matilda Wallin, Afrikultur, och Karin Sohlgren. Matilda är bibliotekarie på Internationella Biblioteket med stort engagemang för afrikanska barnböcker. Under resor till framförallt fransktalande afrikanska länder köper hon in böcker och introducerar afrikanska författare i Sverige.  Matilda har bl a översatt och gett ut Mamy Wata. Karin är f d barnbibliotekarie i Rinkeby och förmedlar afrikanska barnböcker via företaget NDIO. En boksamling från Karins resor bl a till Sydafrika finns nu i Afrosvenskarnas lokal. Afrikanska barnböcker på svenska finns också till försäljning.

Kärlek x 21 – afrikanska noveller av kvinnliga författare
Karin Sohlgren, Föreningen Afrikansk Litteratur, berättar om novellsamlingen och materialet till – och föreningens webbsida med länkar till intervjuer mm.

Panel diskussion om barnböcker för afrikanska barn
Behrang Miri och Karin Sohlgren diskuterade behovet av inkluderande barnböcker där också afrosvenska barn görs synliga så att de kan identifiera sig. Många föräldrar hade kommit och var med i diskussionen.

Afrika har ordet
Fotoutställning av Nordiska Afrikainstitutet
med 20 av de afrikanska författarna som besökte
bokmässan 2010. Fotoutställningen erbjuder bibliotek
m fl ett ypperligt tillfälle att visa upp afrikansk litteratur.

Föreningen Afrikansk Litteratur lånar ut utställningsbilder av
de 13 kvinnliga författarna till program- och informationskvällar.

Skapa din egen utställning via
www.afrikaharordet.cmm.creo.se

Häxor, kärlek och kvinnomakt
Möt filmaren och författaren Yaba Badoe från Ghana.

Häxor, kärlek och kvinnomakt 11 – 12 maj 2012
Seminariet ”Häxor, kärlek och kvinnomakt” med författaren och filmaren Yaba Badoe genomfördes i samarbete mellan Föreningen Afrikansk Litteratur och ABF Stockholm, Bokförlaget
Tranan, Cinemafrica, Kulturhuset Tensta Träff, Nordiska Afrikainstitutet och Världsbiblioteket.
Vi inledde med ett ”afterwork” på Världsbiblioteket.på fredagskvällen medan själva seminariet ägde rum i Kulturhuset Tensta Träff.

Astrid Assefa läste novellen ”Rivalen” av Yaba Badoe med stor inlevelse och dramatik. Att höra berättelsen uppläst på detta sätt gav verkligen mervärde och öppnade för en livlig diskussion..
Yaba Badoe berättade att novellen bygger på hennes mors erfarenhet, som hon fått tillstånd att använda. Hennes mor läste novellen utan att kommentera. Detta är frågor som sällan diskuteras öppet men som berör många kvinnor.
Yaba ´s bakgrund som uppvuxen i England med rötter i och starka band till Ghana har gett henne dubbla perspektiv. .
Hon berättade om romanen ”True Murder” en mycket spännande, dubbelbottnad och välskriven bok, som bygger på egna minnen utan att vara självbiografisk. Yaba ´s nya projekt är en dokumentärfilm om kvinnliga afrikanska författare.
Författaren Brigitte Gacha, som är bosatt i Sverige, berättade också om bakgrunden till sin debutbok ”Ugglemasken”, utgiven av Leopards förlag, som utspelar sig mellan Kamerun och Nobelprisutdelningen i Stockholm.

Filmvisningen av ” The Witches of Gambaga” (Häxorna från Gambaga) blev en höjdpunkt. Ämnet är upprörande och resultatet av fjorton års dokumentation av hur kvinnor brännmärks som
häxor och stöts ut ur samhället. Förtrycket drabbar äldre, obekväma kvinnor som görs till syndabockar för samhällsproblem. Filmen är samtidigt poetisk och vacker. Kvinnorna skildras med en
värdighet och värme, de görs aldrig till offer. Filmen sprids nu både internationellt via festivaler och i Ghana där den diskuteras livligt.
Seminariet blev en mycket aktiv mötesplats för författare och deltagare, där maten, utställningen och bokborden från FAL, NDIO, Tranan och afrikanskt hantverk från Just Africa bidrog till samtal och idéutbyte..
Nordiska Afrikainstitutets tog fram en utställning till bokmässan 2010. Vi valde att visa tretton kvinnliga författare, varav några medverkar i ”Kärlek x 21”. Utställningen tillhör nu föreningen och vi planerar att arbeta vidare med den. FAL-medlemmar från hela landet deltog tillsammans med stockholmare och det mångkulturella
Järvafältet – bl a medlemmar i Afrosvenskarnas Riksförbund, Ghana Union. Joe Frans och Fransesca Quartey är kända profiler med ursprung i Ghana som är engagerade i olika projekt. De deltog i ett möte med Yaba Badoe hemma hos Karin Sohlgren.

Kärlek x 21 – noveller av kvinnliga afrikanska författare

I Föreningen Afrikansk Litteratur har vi i många år arbetat för
idén att ge ut en novellsamling med kvinnliga afrikanska författare.
Vi har läst mängder av noveller, diskuterat dem i studiecirklar
och under seminarium. Sedan 2008 har vi arbetat med novellsamlingen ”African Love Stories”med Ama Ata Aidoo som redaktör. Kärlek x 21 gavs ut av Tranan bokförlag 2010 i ett samarbete
med föreningen.

Vi har gjort ett inspirationsmaterial som riktar sig
till folkhögskolor och annan vuxenutbildning, studiecirklar,
läsecirklar, föreningar och enskilda. se särskild flik!

Från tidigare aktiviteter

Yaba Badoe